Grundl¾ggende funktioner MINI STD PRO KON
i alle versioner fra 2.26
Heste 1 ° ° °
Stald 0 1 ° °
N¾ringsstoffer 8 24 33 33
Kvoter (Ca/P, Prot/Fu, Zi/Cu) - 1 3 3
Lagerplaceringer 1 1 2 °
Data og tilv¾kst for alle hesteracer JA JA JA JA
Alle data for beregning af tilv¾kst, v¾gt og n¾ringsbehov for landets almindeligste racer inklusive racebilleder
Information om n¾ringsstoffer JA JA JA JA
Alle n¾ringsstoffer beskrives detaljeret med hensyn til anvendelse, nytte og risiko.
Hestens n¾ringsbehov JA JA JA JA
Hestens aktuelle n¾ringsbehov vises og kan udskrives
V¾gthj¾lp JA JA JA JA
Viser racens beregnede v¾gt, foretager justering for huld og omregner brystmŒl til v¾gt
Tr¾ningsbarometer JA JA JA JA
Trinl¿s justering af tr¾ningsintensitet med visning af dagsration og forandret energibehov
Foderliste med f¾rdige analyser JA JA JA JA
Indbyggede analyser med aktuelle v¾rdier af grovfoder og fra f¿rende leverand¿rer.
Advarsler JA JA JA JA
Programmet advarer ved for lidt grovfoder tildelt , underskud eller overdosering af vigtige n¾ringsstoffer
V¾lg foderleverand¿rer JA JA JA JA
Forenklet hŒndtering af foderlister. Foderleverand¿rer kan v¾lges eller frav¾lges
Indk¿bspriser JA JA JA JA
Indtastning af egne priser pΠalt foder for automatisk beregning i rapporter
Sikkerhedskopiering JA JA JA JA
Alle oplysninger kan sikkerhedskopieres til anden placering
Billede af egen hest JA JA JA JA
Billede af egen hest kan let l¾gges ind
Hestedagbog og individoplysninger JA JA JA JA
L¿bende dagbog for hesten, samt oplysninger om hestens regnr, farve, aftegn, m.m.
V¾gtudvikling JA JA JA JA
Hestens l¿bende v¾gtudvikling sammenlignes med normalkurver for racen (ungheste)
Bed¾kning af diegivende hopper JA JA JA JA
Specialfunktion for diegivende hopper som skal genbed¾kkes
Kontaktregister JA JA JA JA
Adresse, telefon og e-mail oplysninger koblet til heste og stald
Foderplansarkiv JA JA JA JA
Tidligere foderplaner kan gemmes og genanvendes  
Dagsration     JA JA
For samtlige heste i stalden
Automatisk download af nye foderlister JA JA JA JA  
Programmet tjekker hvis ny Danmarksliste er til rŒdighed hver gang du starter programmet  
Eget foder JA JA JA JA
Du kan l¾gge eget foder ind i dine foderlister
Avancerede funktioner: MINI STD PRO KON
Flere foderlister   JA JA JA
Du kan importere og oprette et ubegr¾nset antal nye foderlister
TS-kontroll   JA JA JA
T¿rstofindholdet vises i rationen
Staldrapport   JA JA JA
Oplysninger om samtlige heste i stalden
Foderkalkulator     JA JA
NŒr du vil oprette egne foderblandninger
Behandlingsmodul     JA JA
Giver dig fuld kontrol over behandlingerne i stalden. Vaccination, ormekur, beslagsmed
Eksport & import     JA JA
Stalddata og foderlister kan eksporteres eller importeres
E-mail direkte     JA JA
Foderplaner, v¾gt- og n¾ringsrapporter kan e-mailes direkte fra programmet
Individuelle foderlister for forskellige stalde     JA JA
Hver stald kan tildeles egne foderlister
Priss¾tning     JA JA
Samlet priss¾tning for hele foderlisten
Beregning af foderudgifter     JA JA
Anvises pr foderplan, pr stald, dag, uge, mŒned
Fodersammenligninger     JA JA
N¾ringsindholdet mellem flere frskellige foder kan sammenlignes
Samlingsrapporter     JA JA
Samlet e-mail udsendelse af flere rapporter samtidigt
Hurtigsøg     JA JA
G¿r s¿gningen lettere nŒr man har mange heste
Staldens (virksomhedens) logo       JA
Giv dine rapporter en tydelig afsender
Modelstald       JA
En stald hvor du opretter heste med ofte forekommende egenskaber
Modelheste       JA
Heste som anvendes som model for nye heste. "G¿res aktive" nŒr de placeres ude i en normal stald
Valg af n¾ringsstof       JA
V¾lg hvilke n¾ringsstoffer som skal pr¾senteras og skrives ud pŒ rapporter
Flere anvendelsesnavne pr licens       JA
Individuelle navne og oplysninger i rapporter og udskrifter
Valg af energiberegningssystem       JA
EURO (default) eller NRC2007
Flere rapporter og foderplaner pr hest og dag       JA
Forenkler arbejdet nŒr du vil udregne flere foderplaner pŒ samme hest og dag
Hurtig s¿gning af heste og ejere       JA
Find hest eller ejer pŒ et ¿jeblik