GrundlŠggande funktioner MINI STD PRO KONS
i versioner from 2.26
HŠstar 1 ° ° °
Stall 0 1 ° °
NŠringsŠmnen 8 24 33 33
Kvoter (Ca/P, Prot/MJ, Zink/Cu) - 1 3 3
Lagringsplatser 1 1 2 °
 
Data och tillvŠxttal fšr alla hŠstraser JA JA JA JA
Alla data fšr berŠkning av tillvŠxt, vikt och nŠringsbehov fšr landets vanligaste raser
Detaljerad bakgrundsinfo om nŠringsŠmnen JA JA JA JA
Alla nŠringsŠmnen beskrivs detaljerat vad avser anvŠndning, nytta och risker.
HŠstens nŠringsbehov JA JA JA JA
HŠstens aktuella nŠringsbehov visas och kan skrivas ut
VikthjŠlp JA JA JA JA
Visar rasens berŠknade vikt, anpassar fšr hull och omrŠknar bršstmŒtt till vikt
TrŠningsbarometer JA JA JA JA
Steglšs instŠllning av trŠningsintensitet med visning av dagsranson och energibehov
Foderlista med fŠrdiga analyser JA JA JA JA
Inbyggda analyser med aktuella vŠrden fšr grovfoder, kraftfoder och tillskott. Hot links.
Varningar JA JA JA JA
Varnar vid fšr lite grovfoder i givan, eller brist/šverdosering av viktiga nŠringsŠmnen
VŠlja varumŠrken JA JA JA JA
Fšrenklad hantering av foderlistor. VarumŠrken kan vŠljas eller tas bort
Inkšpspriser JA JA JA JA
LŠgg in inkšpspriser pŒ resp foder fšr automatisk kostnadsberŠkning i rapporterna
SŠkerhetskopiering JA JA JA JA
Alla uppgifter kan sŠkerhetskopieras till annan plats
Bild pŒ egen hŠst JA JA JA JA
Egen bild kan enkelt lŠggas in.
HŠstdagbok och individuppgifter JA JA JA JA
Lšpande dagbok fšr hŠsten, samt uppgifter om hŠstens regnr, fŠrg, tecken
Viktutveckling JA JA JA JA
HŠstens lšpande viktutveckling jŠmfšrt med normalkurva fšr rasen (unghŠstar)
BetŠckning av digivande ston JA JA JA JA
Specialfunktion fšr digivande ston som ska betŠckas igen
Kontaktregister JA JA JA JA
Adresser, epostuppgifter och telefonnummer kopplade till Šgare och leverantšrer
Foderstatsarkiv JA JA JA JA
Tidigare foderstater arkiveras och kan ŒteranvŠndas
Dagsgivor JA JA JA JA
MŒltider og tidspunkter kan indstilles
Automatisk nedladdning av nya foderlistor JA JA JA JA
Programmet kollar om ny Sverigelista finns tillgŠnglig varje gŒng du startar programmet
Egna foder JA JA JA JA
Du kan lŠgga in egna foder i din foderlista
Avancerade funktioner: MINI STD PRO KON
Importera och skapa foderlistor   JA JA JA
Du kan importera och skapa obegrŠnsat antal nya foderlistor
Stallrapport   JA JA JA
Uppgifter om stallets samtliga hŠstar
TS-Kontroll   JA JA JA
Visar TS-mŠngden i foderstaten
Foderkalkylator och egna foderblandningar     JA JA
Du kan skapa egna foderblandningar
Behandlingar     JA JA
Ger Dig full kontroll šver behandlingarna i stallet. VeterinŠrbesšk, vaccination, avmaskning, reproduktionskontroll, hovslagare, mm
Export & import     JA JA
Stalldata och foderlistor kan exporteras eller importeras
E-posta direkt     JA JA
Foderstater, vikt- och nŠringsrapporter kan epostas direkt frŒn programmet
Individuella foderlistor fšr olika stall     JA JA
Varje stall kan ges egna foderlistor
PrissŠttning     JA JA
Samlad prissŠttning fšr hela foderlistan
BerŠkning av foderkostnad     JA JA
Redovisas per foderstat, per stall; dag, vecka, mŒnad
FoderjŠmfšrelser     JA JA
NŠringsinnehŒllet mellan flera foder kan jŠmfšras
Samlingsrapporter     JA JA
Samlat epostutskick av flera rapporter samtidigt
Snabbstartsfšnster     JA JA
UnderlŠttar sškningen nŠr man har mŒnga hŠstar
Stallets (fšretagets) logo       JA
Ger dina rapporter en tydlig avsŠndare
Modellstall       JA
Ett stall dŠr du skapar hŠstar med ofta Œterkommande egenskaper
ModellhŠstar       JA
MallhŠstar fšr nya hŠstar. "VŠcks till liv" nŠr de placeras ut i ett vanligt stall
Val av nŠringsŠmnen       JA
VŠlj vilka nŠringsŠmnen som ska presenteras och skrivas ut pŒ rapporter
Flera anvŠndarnamn per licens       JA
Individuella namn och uppgifter i rapporter och utskrifter
VŠlja energiberŠkningssystem       JA
VŠlj mellan EURO (default) eller NRC2007
Flera rapporter och foderstater pŒ samma hŠst per dag JA
UnderlŠttar vid skapande av alternativa foderstater pŒ samma hŠst
Snabbsškning av hŠst och Šgare       JA
Hitta hŠsten eller Šgare pŒ ett šgonblick