Grundleggende funksjoner MINI STD PRO KON
i alle versjoner fra 2.26
Hester 1 ° ° °
Stall 0 1 ° °
N¾ringsstoffer 8 24 33 33
Kvoter (Ca/P, Prot/Fu, Zi/Cu) - 1 3 3
Lagringsplasser 1 1 2 °
 
Data og tilvekst for alle hesteraser JA JA JA JA
Alle data for beregning av tilvekst, vekt og n¾ringsbehov for landets vanligste raser inklusiv bilder av de ulike raser
Detaljert informasjon om n¾ringsstoffer JA JA JA JA
Alle n¾ringsstoffer beskrives detaljert - anvendelse, fordeler og faremomenter ved feildosering.
Hestens n¾ringsbehov JA JA JA JA
Hestens aktuelle n¾ringsbehov vises og kan skrives ut.
Vekthjelp JA JA JA JA
Viser rasens beregnede vekt, tilpasser for hold og reger om brystmŒl til vekt
Treningsbarometer JA JA JA JA
Trinnl¿s innstilling av treningsintensitet som samtidig viser dagsrasjon og endret energibehov.
F—rliste med ferdige analyser JA JA JA JA
Innebygde analyser med aktuelle verdier for grovf—r, kraftf™r og tillskuddsf™r. Hot links.
Advarsler JA JA JA JA
Advarsler mot for lite grovf—r i rasjonen, mangel pŒ eller overdosering av n¾ringsstoffer.
Velg varemerke JA JA JA JA
Forenklet hŒndtering av f—rlister. Varemerke kan velges eller tas bort.
Indkj¿pspriser JA JA JA JA
Registrering af egne priser pŒ alle f™r for automatisk beregning i rapporter
Sikkerhetskopiering JA JA JA JA
Alle data kan sikkerhetskopieres til annet sted
Bilde av egen hest JA JA JA JA
Bilde av egen hestkan enkelt legges in
Hestedagbok og individdata JA JA JA JA
L¿pende dagbok for hesten, samt data for hestens reg.nr., farge, avtegn, mm.
Vektutvikling JA JA JA JA
Hestens l¿pende vektutvikling sammenlignet med normalkurve for rasen (unghester) m. utskrift
Bedekkning av hoppe som har f¿ll JA JA JA JA
Spesialfunksjon for f¿llhopper som skal bedekkes igjen
Kontaktregister JA JA JA JA
Adresser, epost og telefonnummer koblet til eiere, leverand¿rer etc.
Arkiv for f—rplaner JA JA JA JA
Tidligere forplaner kan beholdes og brukes omigjen
Dagsrasjoner     JA JA
MŒltider og klokkeslett kan angis
Automatisk nedlasting av nye f™rlister JA JA JA JA
Programmet sjekker for nye f™rlister er tilgjengelig hver gang du starter programmet
Egne f—r JA JA JA JA
Du kan legge inn egne f—r i dine f—rlister
Avancerte funksjoner: MINI STD PRO KON
Flere f—rlister   JA JA JA
Du kan importere og lage ubegrenset antall nye f—rlister
TS-Kontroll   JA JA JA
T¿rrstoff innholdet vises i rasjonen ettersom du endrer f™r-mengder
Stallrapport   JA JA JA
Data om samtlige hester pΠstallen
F™rkalkylator og egne f™rblandninger     JA JA
NŒr du vil lage egne f—rblandinger
Behandlingsoversikt     JA JA
Gir deg oversikt over planlagte og gjennomf¿rte behandlinger. Vaksinering, ormekurer, hovslagerarbeid, reproduksjonskontroll
Eksport & import     JA JA
Stalldata og f—rlister kan eksporteres eller importeres
E-post direkte     JA JA
F—rplaner, vekt- og n¾ringsrapporter kan epostes direkte fra programmet
Individuelle f—rlisteter for ulike stallerf     JA JA
Hver stall kan gis egne f—rlister
Priser     JA JA
Samlet prissetting for hele f—rlisten
Beregning av f—rkostnad     JA JA
Vises pr. f—rplan, pr. stall, dag, uke og mŒned
F—rsammenligninger     JA JA
N¾ringsinnholdet i flere f—r kan sammenlignes
Samlingsrapporter     JA JA
Samlet epostutsending av flere rapporter samtidig
Hurtigstartsvindu     JA JA
Forenkler valget nŒr man har mange hester
Stallens (foretakets) logo       JA
Gir dine rapporter en tydelig avsender
Modellstall       JA
En stall med en type hester som du anvender ofte
Modellhester       JA
Hester som brukes som mal for nye hester. "Vekkes til liv" nŒr de plaseres ut i en vanlig stall
Valg av n¾ringsstoffer       JA
Velg hvilke n¾ringsstoffer som skal brukes og skrives ut pŒ rapporter
Flere brukernavn pr. lisens       JA
Individuelle navn og data i rapporter og utskrifter
Velge energiberegningssystem       JA
EURO (default) eller NRC2007
Flere rapporter og foderplaner per heste og dag       JA
Forenkler arbeitet nor du vil gj¿re flere f™rplaner pŒ samme heste
Hurtig s¿k av hester og eiere       JA
Finn hesten eller eieren pŒ et ¿yeblikk